Raport „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?”

7 marca 2019 roku, podczas międzynarodowej konferencji Open Banking Day, miała miejsce premiera raportu pt. „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?” przygotowanego przez KPMG we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jego celem było zbadanie, jak w Polsce banki, banki spółdzielcze oraz podmioty z sektora pozabankowego postrzegają tę zmianę regulacyjną. Badaniem zostali objęci, co istotne, także klienci. Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na próbie 1210 respondentów metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w grudniu 2018 r. Druga część badania, przeprowadzona wśród banków, banków spółdzielczych i firm z sektora pozabankowego objęła 73 osoby. Blisko połowa z nich to osoby pracujące w bankach, 22% było zatrudnionych w bankach spółdzielczych, a 31% w organizacjach zaliczanych do grupy TPP (m.in. instytucje płatnicze i fintechy).
Raport do pobrania (format PDF, wersja polska)
Prezentacja najważniejszych wniosków (format PDF, wersja angielska)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *