Digital Banking Academy

Digital Banking Academy to nowa inicjatywa edukacyjna Związku Banków Polskich, pod patronatem Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP. Chcąc sprostać wyzwaniom ery transformacji cyfrowej w bankach oraz dotrzymać kroku tworzącym się na naszych oczach nowym technologiom, musimy nieustannie śledzić działania liderów i konkurencji, obserwować trendy, starać się pozyskiwać najnowsze raporty i informacje. Nie zawsze jest to proste, stąd pomysł na usystematyzowanie i uporządkowanie tej wiedzy oraz podanie jej w atrakcyjnej i interaktywnej formie.

Cykl szkoleń i warsztatów Digital Banking Academy umożliwi zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, mogących znaleźć zastosowanie w bankowości. Będziemy prezentować Państwu tematy w takich między innymi obszarach jak otwarta bankowość, rozwiązania mobilne, aspekty wykorzystania rozwiązań chmurowych, blockchain’owych lub opartych o sztuczną inteligencję.

W warsztatach, jako prowadzący, wezmą udział wybitni eksperci i praktycy, którzy przedstawią zagadnienia z perspektywy prawnej i regulacyjnej, biznesowej oraz technologicznej.

Każdy z warsztatów jest dostępny jako autonomiczny moduł, jednak rekomendowaną formą jest realizacja kursu jako całości.

Pobierz informację na temat Digital Banking Academy w formacie PDF

Tematy warsztatów:

STYCZEŃ – Wszystko co musisz wiedzieć o PSD2
LUTY – Cloud Computing – sky is the limit
MARZEC – Blockchain
KWIECIEŃ – User Experience
MAJ – AI & robo-advisory
CZERWIEC – Big Data
WRZESIEŃ – Open banking
PAŹDZIERNIK – Biometria
LISTOPAD – M-Commerce

Cena uczestnictwa: 299 zł netto/osoba, 1999 zł/osoba przy zakupie pakietu 9 szkoleń