Rekomendacje

Rekomendacje oraz podstawowe założenia do przygotowania  interfejsu awaryjnego – pobierz plik PDF

Rekomendacje oraz podstawowe założenia do testowania interfejsu dedykowanego – pobierz plik PDF

Rekomendacje dotyczące obszaru bezpieczeństwa dla podmiotów korzystających ze standardu – pobierz plik PDF

Rekomendacja dotycząca użycia logotypów ASPSP w ramach świadczenia usług inicjacji płatności oraz dostępu do informacji o rachunku – pobierz plik PDF