PolishAPI class="home page-template-default page page-id-2 twentyseventeen-front-page page-one-column title-tagline-hidden colors-light">

O PolishAPI

Standard PolishAPI to kluczowy element otwartej bankowości (open banking) na polskim rynku. Definiuje interfejs na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, czyli usługi wprowadzane przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2).

PolishAPI to odpowiedź polskiego sektora płatniczego (banków i podmiotów niebankowych) na potrzebę umocnienia innowacji finansowej w Polsce w niedyskryminujący i zrównoważony sposób.

Inicjatywa budowy sektorowego standardu PolishAPI ma również na celu obniżenie kosztów implementacji wymogów dyrektywy PSD2 (wraz z towarzyszącymi jej innymi aktami prawnymi) dla instytucji płatniczych oraz podmiotów trzecich.

Twórcy standardu zakładają jego stały rozwój w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, technologiczne i biznesowe na rynku polskim oraz europejskim. Zmiany będą publikowane jako kolejne wersje specyfikacji standardu PolishAPI.

Uczestnikami projektu są Związek Banków Polskich wraz ze stowarzyszonymi bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności wraz ze stowarzyszonymi firmami, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Polski Standard Płatności.
Aktualności

Lista sandboxów – aktualizacja

Więcej

Lista odnośników do środowisk testowych ASPSP została zaktualizowana o kolejne instytucje. Możliwe …

Lista odnośników do środowisk testowych ASPSP została zaktualizowana o kolejne instytucje. Możliwe jest także pobranie pełnej listy w formacie xls. Lista dostępna jest na stronie: https://polishapi.org/sandboxy/

Lista sandboxów

Więcej

W dniu dzisiejszym opublikowana została pierwsza część  listy odnośników do portali deweloperskich …

W dniu dzisiejszym opublikowana została pierwsza część  listy odnośników do portali deweloperskich lub stron informacyjnych, umożliwiających dostęp do środowiska testowego ASPSP. Lista będzie systematycznie aktualizowana.
Z listą można zpoznać się tutaj

Raport „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?”

Więcej

7 marca 2019 roku, podczas międzynarodowej konferencji Open Banking Day, miała miejsce …

7 marca 2019 roku, podczas międzynarodowej konferencji Open Banking Day, miała miejsce premiera raportu pt. „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?” przygotowanego przez KPMG we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jego celem było zbadanie, jak w Polsce banki, banki spółdzielcze oraz podmioty z sektora pozabankowego postrzegają tę zmianę regulacyjną. Badaniem zostali objęci, co istotne, także klienci. Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na próbie 1210 respondentów metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w grudniu 2018 r. Druga część badania, przeprowadzona wśród banków, banków spółdzielczych i firm z sektora pozabankowego objęła 73 osoby. Blisko połowa z nich to osoby pracujące w bankach, 22% było zatrudnionych w bankach spółdzielczych, a 31% w organizacjach zaliczanych do grupy TPP (m.in. instytucje płatnicze i fintechy).
Raport do pobrania (format PDF, wersja polska)
Prezentacja najważniejszych wniosków (format PDF, wersja angielska)

PolishAPI wersja 2.1.2

Więcej

W dniu 20 lutego 2019 roku opublikowana została wersja 2.1.2 standardu PolishAPI, zawierająca drobne …

W dniu 20 lutego 2019 roku opublikowana została wersja 2.1.2 standardu PolishAPI, zawierająca drobne zmiany związane m.in. z dodatkowymi parametrami opisującymi rachunek oraz poprawkami zidentyfikowanych błędów. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.1.1

Więcej

W dniu 10 grudnia 2018 roku opublikowana została wersja 2.1.1 standardu PolishAPI, zawierająca poprawki …

W dniu 10 grudnia 2018 roku opublikowana została wersja 2.1.1 standardu PolishAPI, zawierająca poprawki i drobne zmiany związane m.in. z obsługą przelewów cyklicznych. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.
Dokumentacja standardu

Specyfikacja interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunkow płatniczych.

Specyfikacja opisuje usługi inicjacji płatności, dostępu do informacji o rachunku oraz potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym.

Specyfikacja jest udostepniania na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

Dokumentacja ver. 2.1.2
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2_1_2.yaml

PolishAPI na SwaggerHub:
interfejs podstawowy

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.1.2

Dokumentacja ver. 2.1.1
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2_1_1.yaml
PolishAPI-CallBack-ver2_1_1.yaml

PolishAPI na SwaggerHub:
interfejs podstawowy
interfejs CallBack

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.1.1

Dokumentacja ver. 2.1
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2.1.yaml
PolishAPI-CallBack-ver2.1.yaml

PolishAPI na SwaggerHub:
interfejs podstawowy
interfejs CallBack

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.1

Dokumentacja ver. 2.0.5
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (swagger):
PolishAPI-ver2.0.html
PolishAPI-CallBack-ver2.0.html
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2.0.5.yaml
PolishAPI-CallBack-ver2.0.5.yaml

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.0.5

Dokumentacja ver. 2.0
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (swagger):
PolishAPI-ver2.0.html
PolishAPI-CallBack-ver2.0.html
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2.0.yaml
PolishAPI-CallBack-ver2.0.0.yaml

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.0

Dokumentacja ver. 1.0
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (swagger):
PolishAPI-ver1.0.0.html
PolishAPI-CallBack-ver1.0.0.html
PolishAPI-scope_details-ver1.0.0.html
Dokumentacja (yaml, json):
PolishAPI-ver1.0.0.yaml
PolishAPI-CallBack-ver1.0.0.yaml
PolishAPI-scope_details-ver1.0.0.json

Zgłaszanie błędów, uwagi do dokumentacji: report@docs.polishapi.org
Kontakt

Sekretariat Projektu PolishAPI
Związek Banków Polskich
ul. Herberta 8
00-380 Warszawa
tel. + 48 22 48 68 206
info@polishapi.org
www.zbp.pl