PolishAPI class="home page-template-default page page-id-2 twentyseventeen-front-page page-one-column title-tagline-hidden colors-light">

O PolishAPI

Standard PolishAPI to kluczowy element otwartej bankowości (open banking) na polskim rynku. Definiuje interfejs na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, czyli usługi wprowadzane przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2).

PolishAPI to odpowiedź polskiego sektora płatniczego (banków i podmiotów niebankowych) na potrzebę umocnienia innowacji finansowej w Polsce w niedyskryminujący i zrównoważony sposób.

Inicjatywa budowy sektorowego standardu PolishAPI ma również na celu obniżenie kosztów implementacji wymogów dyrektywy PSD2 (wraz z towarzyszącymi jej innymi aktami prawnymi) dla instytucji płatniczych oraz podmiotów trzecich.

Twórcy standardu zakładają jego stały rozwój w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, technologiczne i biznesowe na rynku polskim oraz europejskim. Zmiany będą publikowane jako kolejne wersje specyfikacji standardu PolishAPI.

Uczestnikami projektu są Związek Banków Polskich wraz ze stowarzyszonymi bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności wraz ze stowarzyszonymi firmami, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Polski Standard Płatności.
Aktualności

PolishAPI ver. 2.1.1

Więcej

W dniu 10 grudnia 2018 roku opublikowana została wersja 2.1.1 standardu PolishAPI, zawierająca poprawki …

W dniu 10 grudnia 2018 roku opublikowana została wersja 2.1.1 standardu PolishAPI, zawierająca poprawki i drobne zmiany związane m.in. z obsługą przelewów cyklicznych. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.1

Więcej

W dniu 18 września 2018 roku opublikowana została wersja 2.1 standardu PolishAPI, zawierająca istotne …

W dniu 18 września 2018 roku opublikowana została wersja 2.1 standardu PolishAPI, zawierająca istotne zmiany związane z usługą inicjacji płatności (m.in. dodanie przelewów z datą przyszłą, przelewów cyklicznych oraz paczek przelewów, zmiany w pobieraniu statusu płatności) oraz szereg poprawek i uzupełnień. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.0

Więcej

W dniu 9 lipca 2018 roku opublikowana została wersja 2.0 standardu PolishAPI, zawierająca szczegółowy opis …

W dniu 9 lipca 2018 roku opublikowana została wersja 2.0 standardu PolishAPI, zawierająca szczegółowy opis metody uwierzytelniania w zewnętrznym narzędziu autoryzacyjnym (tzw. decoupled) oraz szereg poprawek i uzupełnień. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 1.0

Więcej

Związek Banków Polskich wraz z uczestniczącymi w projekcie PolishAPI podmiotami, tj. reprezentantami …

Związek Banków Polskich wraz z uczestniczącymi w projekcie PolishAPI podmiotami, tj. reprezentantami sektora płatniczego (bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, SKOK-ami, niebankowymi instytucjami płatniczymi oraz organizacjami branżowymi), informuje, że standard interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI (wersja 1.0) został opublikowany w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
Z dokumentacją standardu można zapoznać się na stronie Dokumentacja

Raport z konsultacji publicznych

Więcej

Konsultacje publiczne projektu specyfikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony …

Konsultacje publiczne projektu specyfikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI zakończyły się w dniu 31 stycznia 2018 roku.
Informujemy, że na stronie Konsultacje publiczne dostępny jest raport po konsultacjach, zawierający odpowiedzi na zgłoszone podczas konsultacji uwagi.
Dokumentacja standardu

Specyfikacja interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunkow płatniczych.

Specyfikacja opisuje usługi inicjacji płatności, dostępu do informacji o rachunku oraz potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym.

Specyfikacja jest udostepniania na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/.

Dokumentacja ver. 2.1.2
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2_1_2.yaml

PolishAPI na SwaggerHub:
interfejs podstawowy

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.1.2

Dokumentacja ver. 2.1.1
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2_1_1.yaml
PolishAPI-CallBack-ver2_1_1.yaml

PolishAPI na SwaggerHub:
interfejs podstawowy
interfejs CallBack

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.1.1

Dokumentacja ver. 2.1
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2.1.yaml
PolishAPI-CallBack-ver2.1.yaml

PolishAPI na SwaggerHub:
interfejs podstawowy
interfejs CallBack

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.1

Dokumentacja ver. 2.0.5
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (swagger):
PolishAPI-ver2.0.html
PolishAPI-CallBack-ver2.0.html
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2.0.5.yaml
PolishAPI-CallBack-ver2.0.5.yaml

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.0.5

Dokumentacja ver. 2.0
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (swagger):
PolishAPI-ver2.0.html
PolishAPI-CallBack-ver2.0.html
Dokumentacja (yaml):
PolishAPI-ver2.0.yaml
PolishAPI-CallBack-ver2.0.0.yaml

Wykaz zmian do specyfikacji w wersji 2.0

Dokumentacja ver. 1.0
Specyfikacja interfejsu – część biznesowa (plik PDF)
Dokumentacja (swagger):
PolishAPI-ver1.0.0.html
PolishAPI-CallBack-ver1.0.0.html
PolishAPI-scope_details-ver1.0.0.html
Dokumentacja (yaml, json):
PolishAPI-ver1.0.0.yaml
PolishAPI-CallBack-ver1.0.0.yaml
PolishAPI-scope_details-ver1.0.0.json

Zgłaszanie błędów, uwagi do dokumentacji: report@docs.polishapi.org
Kontakt

Sekretariat Projektu PolishAPI
Związek Banków Polskich
ul. Herberta 8
00-380 Warszawa
tel. + 48 22 48 68 206
info@polishapi.org
www.zbp.pl