PolishAPI class="home page-template-default page page-id-2 twentyseventeen-front-page page-one-column title-tagline-hidden colors-light">

O PolishAPI

Standard PolishAPI to kluczowy element otwartej bankowości (open banking) na polskim rynku. Definiuje interfejs na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, czyli usługi wprowadzane przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2).

PolishAPI to odpowiedź polskiego sektora płatniczego (banków i podmiotów niebankowych) na potrzebę umocnienia innowacji finansowej w Polsce w niedyskryminujący i zrównoważony sposób.

Inicjatywa budowy sektorowego standardu PolishAPI ma również na celu obniżenie kosztów implementacji wymogów dyrektywy PSD2 (wraz z towarzyszącymi jej innymi aktami prawnymi) dla instytucji płatniczych oraz podmiotów trzecich.

Twórcy standardu zakładają jego stały rozwój w odpowiedzi na zmiany regulacyjne, technologiczne i biznesowe na rynku polskim oraz europejskim. Zmiany będą publikowane jako kolejne wersje specyfikacji standardu PolishAPI.

Uczestnikami projektu są Związek Banków Polskich wraz ze stowarzyszonymi bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności wraz ze stowarzyszonymi firmami, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Polski Standard Płatności.
Aktualności

Konsultacje publiczne

Więcej

Związek Banków Polskich, jako inicjator projektu standaryzacyjnego, zmierzającego do utworzenia i publikacji …

Związek Banków Polskich, jako inicjator projektu standaryzacyjnego, zmierzającego do utworzenia i publikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI, wraz z uczestniczącymi w projekcie podmiotami, tj. reprezentantami sektora płatniczego (bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, SKOK-ami, niebankowymi instytucjami płatniczymi oraz organizacjami branżowymi), informuje, że projekt standardu został przekazany do konsultacji publicznych w dniu 17 stycznia 2018 roku.
Ze wszystkimi materiałami dotyczącymi konsultacji oraz z projektem specyfikacji można zapoznać się na stronie Konsultacje publiczne
Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne projektu specyfikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI zakończyły się w dniu 31 stycznia 2018 roku.

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostaną przeanalizowane przez grupę projektową, złożoną z przedstawicieli Związku Banków Polskich i innych podmiotów uczestniczących w projekcie. Raport z konsultacji publicznych zostanie ogłoszony w najszybszym możliwym terminie po dniu zakończenia konsultacji.
Kontakt

Sekretariat Projektu PolishAPI
Związek Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. + 48 22 48 68 206
info@polishapi.org
www.zbp.pl