Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu Internetowego Standardu Polish API

pobierz wersję PDF

Postanowienia ogólne

 1. Związek Banków Polskich (“ZBP“) wydawca Serwisu Internetowego Standardu Polish API (“Serwis“) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu (“Użytkownik“) oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

  Dane osobowe Użytkowników Serwisu

 2. Serwis automatycznie gromadzi informacje dotyczące adresów IP Użytkowników Serwisu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Informacje te przechowywane i przetwarzane są przez ZBP z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Informacje dotyczące IP Użytkowników mogą zostać przekazane wyłącznie:
  a. uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
  b. lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 4. Użytkownicy korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu anonimowo. Serwis nie przetwarza żadnych innych danych o Użytkownikach niż dane wskazane w pkt 2 powyżej, w szczególności nie posiada żadnych danych pozwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych Użytkowników, nie posiada faktycznej możliwości ustalenia tożsamości Użytkowników w sposób pośredni i nie podejmuje żadnych działań w celu dokonania identyfikacji Użytkowników.
 5. Niezależnie od postanowień pkt 4, dane o Użytkownikach mogą stać się danymi osobowymi na etapie rozpatrywania reklamacji, jeżeli w treści reklamacji będą zawarte dane osobowe składającego ją Użytkownika, a do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie działań wyjaśniających z użyciem danych, o których mowa w pkt 2 powyżej, a Użytkownik składający reklamację poda informacje pozwalające na ich odnalezienie i przypisanie do tego Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w dokumencie: Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Standardu Polish API zarządzanego przez Związek Banków Polskich.

  Polityka w zakresie plików cookies

 6. Serwis wykorzystuje pliki cookies tj. pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na dysku komputera Użytkownika Serwisu służące zachowaniu parametrów nawigacyjnych Użytkownika i statusu korzystania z Serwisu (obecności Użytkownika w Serwisie).
 7. Pliki cookies są wykorzystywane do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką internetową, a tym samym do poprawnego wyświetlenia zawartości Serwisu. Pliki cookies są także wykorzystywane w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z Serwisu. Pliki cookies nie mają na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu.
 8. Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies, tj.:
  a. plików sesyjnych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  b. plików stałych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie uniemożliwi korzystania z Serwisu.
 10. Treść komunikatu, wyświetlanego Użytkownikowi po pierwszym wejściu na stronę polishapi.org:
  Serwis polishapi.org administrowany przez Związek Banków Polskich w Warszawie wykorzystuje pliki cookies dla prawidłowego działania. Politykę prywatności, cel i sposób korzystania z plików cookies znaleźć można pod adresem: http://polishapi.org/polityka-prywatnosci/.
  [wybór przycisku OK skutkuje zamknięciem komunikatu oraz nie wyświetlaniem go podczas kolejnych wejść na stronę]
 11. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie plików cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem odnośników (linków) umieszczonych w Serwisie.

  Postanowienia końcowe

 12. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych Serwisu.
 13. Niniejsza polityka prywatności w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępna w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://polishapi.org/polityka-prywatnosci/.
 14. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy Serwisu mogą składać drogą elektroniczną na adres: info@polishapi.org lub listownie na adres: Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.