PolishAPI wersja 3.0

W dniu 12 grudnia 2019 roku opublikowana została wersja 3.0 standardu PolishAPI, zawierająca obsługę płatności podzielonych (split payment) oraz nową usługę automatycznej rejestracji aplikacji klienckich TPP po stronie ASPSP. Szczegółowy zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.