Konsultacje publiczne

Związek Banków Polskich, jako inicjator projektu standaryzacyjnego, zmierzającego do utworzenia i publikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI, wraz z uczestniczącymi w projekcie podmiotami, tj. reprezentantami sektora płatniczego (bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, SKOK-ami, niebankowymi instytucjami płatniczymi oraz organizacjami branżowymi), informuje, że projekt standardu został przekazany do konsultacji publicznych w dniu 17 stycznia 2018 roku.
Ze wszystkimi materiałami dotyczącymi konsultacji oraz z projektem specyfikacji można zapoznać się na stronie Konsultacje publiczne