PolishAPI wersja 2.1

W dniu 18 września 2018 roku opublikowana została wersja 2.1 standardu PolishAPI, zawierająca istotne zmiany związane z usługą inicjacji płatności (m.in. dodanie przelewów z datą przyszłą, przelewów cyklicznych oraz paczek przelewów, zmiany w pobieraniu statusu płatności) oraz szereg poprawek i uzupełnień. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.