PolishAPI wersja 3.0

W dniu 12 grudnia 2019 roku opublikowana została wersja 3.0 standardu PolishAPI, zawierająca obsługę płatności podzielonych (split payment) oraz nową usługę automatycznej rejestracji aplikacji klienckich TPP po stronie ASPSP. Szczegółowy zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

Lista sandboxów

W dniu dzisiejszym opublikowana została pierwsza część  listy odnośników do portali deweloperskich lub stron informacyjnych, umożliwiających dostęp do środowiska testowego ASPSP. Lista będzie systematycznie aktualizowana.
Z listą można zpoznać się tutaj

PolishAPI wersja 2.1.2

W dniu 20 lutego 2019 roku opublikowana została wersja 2.1.2 standardu PolishAPI, zawierająca drobne zmiany związane m.in. z dodatkowymi parametrami opisującymi rachunek oraz poprawkami zidentyfikowanych błędów. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.1.1

W dniu 10 grudnia 2018 roku opublikowana została wersja 2.1.1 standardu PolishAPI, zawierająca poprawki i drobne zmiany związane m.in. z obsługą przelewów cyklicznych. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.1

W dniu 18 września 2018 roku opublikowana została wersja 2.1 standardu PolishAPI, zawierająca istotne zmiany związane z usługą inicjacji płatności (m.in. dodanie przelewów z datą przyszłą, przelewów cyklicznych oraz paczek przelewów, zmiany w pobieraniu statusu płatności) oraz szereg poprawek i uzupełnień. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.0

W dniu 9 lipca 2018 roku opublikowana została wersja 2.0 standardu PolishAPI, zawierająca szczegółowy opis metody uwierzytelniania w zewnętrznym narzędziu autoryzacyjnym (tzw. decoupled) oraz szereg poprawek i uzupełnień. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 1.0

Związek Banków Polskich wraz z uczestniczącymi w projekcie PolishAPI podmiotami, tj. reprezentantami sektora płatniczego (bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, SKOK-ami, niebankowymi instytucjami płatniczymi oraz organizacjami branżowymi), informuje, że standard interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI (wersja 1.0) został opublikowany w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
Z dokumentacją standardu można zapoznać się na stronie Dokumentacja

Raport z konsultacji publicznych

Konsultacje publiczne projektu specyfikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI zakończyły się w dniu 31 stycznia 2018 roku.
Informujemy, że na stronie Konsultacje publiczne dostępny jest raport po konsultacjach, zawierający odpowiedzi na zgłoszone podczas konsultacji uwagi.