PolishAPI wersja 2.1.2

W dniu 20 lutego 2019 roku opublikowana została wersja 2.1.2 standardu PolishAPI, zawierająca drobne zmiany związane m.in. z dodatkowymi parametrami opisującymi rachunek oraz poprawkami zidentyfikowanych błędów. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.