PolishAPI wersja 2.1.3

W dniu 12 lipca 2019 roku opublikowana została wersja 2.1.3 standardu PolishAPI, zawierająca drobne zmiany oraz poprawki zidentyfikowanych błędów. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.