Lista sandboxów

W dniu dzisiejszym opublikowana została pierwsza część  listy odnośników do portali deweloperskich lub stron informacyjnych, umożliwiających dostęp do środowiska testowego ASPSP. Lista będzie systematycznie aktualizowana.
Z listą można zpoznać się tutaj

Raport „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?”

7 marca 2019 roku, podczas międzynarodowej konferencji Open Banking Day, miała miejsce premiera raportu pt. „PSD2 i Open Banking. Rewolucja czy ewolucja?” przygotowanego przez KPMG we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Jego celem było zbadanie, jak w Polsce banki, banki spółdzielcze oraz podmioty z sektora pozabankowego postrzegają tę zmianę regulacyjną. Badaniem zostali objęci, co istotne, także klienci. Badanie konsumenckie zostało przeprowadzone na próbie 1210 respondentów metodą CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w grudniu 2018 r. Druga część badania, przeprowadzona wśród banków, banków spółdzielczych i firm z sektora pozabankowego objęła 73 osoby. Blisko połowa z nich to osoby pracujące w bankach, 22% było zatrudnionych w bankach spółdzielczych, a 31% w organizacjach zaliczanych do grupy TPP (m.in. instytucje płatnicze i fintechy).
Raport do pobrania (format PDF, wersja polska)
Prezentacja najważniejszych wniosków (format PDF, wersja angielska)

PolishAPI wersja 2.1.2

W dniu 20 lutego 2019 roku opublikowana została wersja 2.1.2 standardu PolishAPI, zawierająca drobne zmiany związane m.in. z dodatkowymi parametrami opisującymi rachunek oraz poprawkami zidentyfikowanych błędów. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.1.1

W dniu 10 grudnia 2018 roku opublikowana została wersja 2.1.1 standardu PolishAPI, zawierająca poprawki i drobne zmiany związane m.in. z obsługą przelewów cyklicznych. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.1

W dniu 18 września 2018 roku opublikowana została wersja 2.1 standardu PolishAPI, zawierająca istotne zmiany związane z usługą inicjacji płatności (m.in. dodanie przelewów z datą przyszłą, przelewów cyklicznych oraz paczek przelewów, zmiany w pobieraniu statusu płatności) oraz szereg poprawek i uzupełnień. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 2.0

W dniu 9 lipca 2018 roku opublikowana została wersja 2.0 standardu PolishAPI, zawierająca szczegółowy opis metody uwierzytelniania w zewnętrznym narzędziu autoryzacyjnym (tzw. decoupled) oraz szereg poprawek i uzupełnień. Zakres zmian został opisany w pliku, dostępnym na stronie z dokumentacją standardu.

PolishAPI wersja 1.0

Związek Banków Polskich wraz z uczestniczącymi w projekcie PolishAPI podmiotami, tj. reprezentantami sektora płatniczego (bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, SKOK-ami, niebankowymi instytucjami płatniczymi oraz organizacjami branżowymi), informuje, że standard interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI (wersja 1.0) został opublikowany w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
Z dokumentacją standardu można zapoznać się na stronie Dokumentacja

Raport z konsultacji publicznych

Konsultacje publiczne projektu specyfikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI zakończyły się w dniu 31 stycznia 2018 roku.
Informujemy, że na stronie Konsultacje publiczne dostępny jest raport po konsultacjach, zawierający odpowiedzi na zgłoszone podczas konsultacji uwagi.

Konsultacje publiczne

Związek Banków Polskich, jako inicjator projektu standaryzacyjnego, zmierzającego do utworzenia i publikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI, wraz z uczestniczącymi w projekcie podmiotami, tj. reprezentantami sektora płatniczego (bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, SKOK-ami, niebankowymi instytucjami płatniczymi oraz organizacjami branżowymi), informuje, że projekt standardu został przekazany do konsultacji publicznych w dniu 17 stycznia 2018 roku.
Ze wszystkimi materiałami dotyczącymi konsultacji oraz z projektem specyfikacji można zapoznać się na stronie Konsultacje publiczne