Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne projektu specyfikacji standardu interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych pod nazwą PolishAPI zakończyły się w dniu 31 stycznia 2018 roku.

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostały przeanalizowane przez grupę projektową, złożoną z przedstawicieli Związku Banków Polskich i innych podmiotów uczestniczących w projekcie oraz częściowo uwzględnione w opublikowanej wersji (1.0) specyfikacji.

Raport z konsultacji publicznych (plik PDF)