Warsztat Certyfikaty eIDAS w kontekście usług płatniczych

Certyfikaty eIDAS w kontekście usług płatniczych
Prowadzenie: Michał Tabor, ETSI, Obserwatorium.biz

12 września 2019 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa
godz. 9:00 – 15:00

 • Generalne wymagania dotyczące zabezpieczenia komunikacji z wykorzystaniem kwalifikowanych certyfikatów
 • Wymagania dotyczące wydania certyfikatu kwalifikowanego dla instytucji płatniczej
 • Cykl życia certyfikatu, jego użycie i zarządzanie ważnością
 • Certyfikaty a różne rodzaje instytucji płatniczych
 • Zasady paszportyzacji a użycie certyfikatów
 • Weryfikacja certyfikatu
 • Bezpieczeństwo komunikatów i żądań w kontekście użycia certyfikatów
 • Protokoły i formaty pieczęci elektronicznych

Udział w warsztacie jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.
Uwaga, liczba miejsc ograniczona!
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) w celach związanych z organizacją warsztatu, w tym na udostępnianie ich partnerom i podwykonawcom w zakresie umożliwiającym realizację wybranych usług (np. druk spersonalizowanych identyfikatorów). Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: info@polishapi.org.

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa) dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz. 243, z późn.zm.) w imieniu własnym oraz od innych podmiotów – w tym np. od organizatorów i partnerów konferencji branżowych.

  *pola wymagane

  Uwaga, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia, ze względu na brak dostępnych miejsc.